طراحي و اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت بازرگاني توسعه نيشكر و صنايع جانبي
توسعه استراتژي‌هاي منابع انساني / شركت برق منطقه‌اي خراسان
ارزيابي عملكرد كاركنان با روش كانون ارزيابي / شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا - مكو
زيرساخت‌هاي مديريت منابع انساني در سازمان‌هاي فرآيندي
تاثير فرهنگ سازماني بر انگيزه‌بخشي به كاركنان
شايستگي چيست؟
كانون ارزيابي و توسعه مديران
نيگل پوا
 
 
مدل بلوغ قابليت‌هاي منابع انساني - مدل بقا
نوشته مسعود سلطانی
   
در سال‌هاي اخير رويكردهاي اثربخش متنوعي با عنوان «مدل‌هاي بلوغ قابليت» توسعه يافته و بر آن است كه بهبود قابليت‌هاي سازمان در هر يك از حوزه‌هاي مديريتي - فرايندها، منابع انساني، مديريت پروژه، فناوري اطلاعات و ...- را در چارچوب مشخص و چند سطحي - به طور معمول پنج سطحي- تحليل و نقشه راه ارايه نمايد.
يكي از مدل‌هاي مورد اشاره با عنوان «مدل قابليت‌هاي منابع نساني» (مدل بقا) براي يكپارچه‌سازي فعاليت‌هاي منابع انساني و پياده‌سازي به‌موقع ابزارها و سيستم‌هاي اين حوزه طراحي شده است. در اين مدل فرايندهاي منابع انساني در چند سطح بلوغ مرتب شده‌اند كه هر يك پيش‌نياز ديگري است. علاوه بر اين، ارتباط متقابل فرايندها را روشن ساخته و مانع از جزيره‌اي شدن سيستم‌هاي منابع انساني شده و با طرح الگويي براي بهبود، مسير بهبود قابليت‌هاي منابع انساني را نيز تسهيل مي‌سازد. استفاده از اين مدل در سازمان‌ها مي‌تواند نويد دهنده تعريف منطقي ـ به دور از مدگرايي و متناسب با نيازهاي واقعي سازمان با توجه به دوره عمر و بلوغ آن ـ پروژه‌هاي توسعه مديريتي در حوزه مديريت منابع انساني سازمان باشد
 مدل بلوغ قابليت‌هاي منابع انساني - مدل بقا      
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.